Keresztség


„Térjetek meg – felelte Péter –, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát." (ApCsel 2,38)


Az Úr Jézus ezt mondta: “Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10,10) Majd feltámadása után ezt a parancsot adta apostolainak: „Menjetek, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!” (Mt 28,19).

A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor Isten életében részesülünk: a mennyei Atya gyermekei, Jézus testvérei leszünk a Szentlélekben, és az Egyház közösségében.

Minden szentségkiszolgáltatás hatékony: a látható szentségi jel valóságosan közvetíti Isten szeretetét, az ő életébe kapcsol bele.

Amikor egy felnőtt ember szívében felébred a vágy, hogy megkeresztelkedjen, az Egyház felkínálja a lehetőséget, hogy Jézus személyét és tanítását megismerje és azt a közösség segítségével életre tudja váltani. Mindez nem csupán ismeretet jelent, hanem a keresztény életmód elsajátítását, a keresztény közösség életébe való bekapcsolódást. A katekumenátus az Egyház ősi gyakorlata a hit megismerésére és megélésére.

Ősi szokás az Egyházban az is, hogy a keresztény szülők újszülött gyermekük számára kérik a keresztséget. Mivel a csecsemő még nem képes tudatosan hinni, remélni, szeretni, ezért ilyenkor a szülők keresztény hitére támaszkodva szolgáltatjuk ki a szentséget: ők vállalják, hogy saját hitüket átadják gyermeküknek, megismertetik velük az evangéliumot és személyes hitre segítik, hogy felnőve személyes döntést tudjon majd hozni Krisztus és az Egyház mellett. Ezért az Egyház akkor kereszteli meg a kisgyermekeket, ha ez a keresztény nevelés valóban biztosított.

Információs lap a keresztség szentségéről

Keresztség feltételei
Kisgyermekek esetén:


A keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább 1 hónappal a plébánián kell jelentkezni. A keresztelésre felkészítő személyes beszélgetésre időpontegyeztetés alapján kerül sor. Fontos, hogy erre a beszélgetésre lehetőleg a férj és a feleség együtt jöjjön el! Jelentkezni természetesen már a baba megszületése előtt is lehet. Szükséges azonban, hogy:

a szülők (vagy gyámok egyike) személyesen kérje,
megalapozott remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre. (Ha ez a feltétel nem teljesül, a keresztséget a jog előírásai szerint a feltétel teljesüléséig el kell halasztani.)
A keresztelő időpontja: a gyermekek keresztelését egyeztetett időpontban tartjuk.

A keresztelés liturgiája

6-14 évesek esetén:

A keresztelés előtt a gyerekek legalább egy évig hittanra járnak. Az oktatást követően Húsvét ünnepe táján egy vasárnapi ünnepi szentmisén kereszteljük meg a gyermeket.

Felnőtt korban:

A keresztelkedésre való felkészítés általában csoportosan történik. A jelentkezéshez a plébániai irodán lehet időpontot egyeztetni a lelkipásztorokkal való találkozásra. A felkészülés részleteit az atyával kell egyeztetni. 

A keresztszülő
A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Személyét maga a keresztelendő vagy ennek szülei jelöli ki, szükség esetén a plébános. A kereszteléshez a keresztszülő választása nem kötelező, amennyiben nem találnak rá alkalmas személyt. Keresztszülő egy vagy két (általában különböző nemű) személy is lehet.

Ki lehet keresztszülő?
- tizenhatodik életévét betöltött személy,
- katolikus vallású,
- megbérmált és elsőáldozást már végzett,
- éljen a hithez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet: élő hitgyakorlata legyen, ha párkapcsolatban él, az legyen szentségileg rendezettt. (Más vallású keresztények, vagy a fenti kritériumoknak eleget nem tevő személyek a keresztség tanújaként vállalhatnak szerepet.)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok
Kitöltött jelentkezési lap: a szülők, a gyermek és a keresztszülők adatai, a választott védőszent neve – a védőszent kiválasztásához segítség a Szentek élete című mű vagy az egyes keresztnevekhez tartozó védőszentekről szóló könyv (a letöltés után olvasható).

Make a site - Try here