Képviselők


"Legyen gondod az Úrtól kapott szolgálat betöltésére!" (Kol4,17)


Mobirise

2018 - 2023

2018. Május 14-én, a vasárnapi szentmisén, letette esküjét a solti Mária Neve Római Katolikus Egyházközség újonnan megválasztott képviselő testülete.
A hívek szavazatai alapján az alábbi személyek lesznek az elkövetkezendő öt évben Vass Huba esperes-plébános atya tanácsadói:
Csepregi Zsolt
Csikós József
Fazekas László
Hoffmann Attila
Hoffmann Ferenc
Kalmár Pál
Kurta Károly
Orovicz István
Tóth Jánosné
Váczi Istvánné
és Tóth Tibor, a dunaegyházi fília képviselője.
Az alakuló gyűlésen a képviselők megválasztották világi elnöknek Hoffmann Ferencet, aki immár harmadik ciklusban szolgálja a közösséget. Megalakultak a különböző munkacsoportok, melyek feladata lesz többek között a gazdasági ügyek kezelése, a temetői ügyek, a liturgikus élet, a hitoktatás a plébániai Karitász, és a sajtó mellett a hívek bevonása a közösségi életbe. A képviselők ezúton is tisztelettel kérik a kedves híveket, hogy a vasárnapi szentmiséken túl is vegyenek részt az egyházközségi programokon, azok szervezésében és lebonyolításában, valamint segítsék a testület munkáját! Emellett kérik azt is, hogy bizalommal forduljanak hozzájuk kérdéseikkel, kéréseikkel!

Mobirise

2012 - 2018

- Agárdi Kovács Attila
- Fazekas László
- Garbacz Sándorné
- Hoffmann Attila
- Hoffmann Ferenc
- Kurta Károly
Dunaegyháza fíliából:
-Tóth Tibor
Újsolt fíliából:
-id. Rácz György
Hivatalból tag:
- Csepregi Zsolt hitoktató
- Csernus Ferenc kántor

Póttagok:
- Komjáti Jánosné
- Kovács Márta
- Locné Gacslaki Judit
- Nagyné Szabó Ildikó
- Orovicz István

Mobirise

2007 - 2012

Középen:
Czár Iván plébános

Alsó sor balról:
Jenei Jánosné Ibolya póttag
Garbacz Sándorné Panni liturgikus felelős
Vácziné Kálvin Mária jegyzőkönyvvezető, Karitász
Tóth Jánosné Jutka pénztáros
Csernus Ferenc kántor
Obornyikné Erzsike póttag

Felső sor balról:
Fazekas László médiafelelős
Hoffmann Ferenc világi elnök
Hoffmann Attila pénzügyi bizottság
Tóth Tibor Dunaegyháza Fília
Kurta Károly póttag
László Mihály póttag

A képen nem szerepel:
Csató János hitoktató
id. Rácz György Újsolt Fília

Built with Mobirise - Check this