Gyermek sarokMobirise
Mobirise

Jézusra várni

Egy cipészmester azt álmodta, hogy a következő napon Jézus fog a háza előtt elhaladni. Boldogan ébredt föl, és el sem aludt újra. Bizonyos volt, hogy álma teljesül, és megláthatja az Urat. Korán fölkelt tehát, és rendet teremtett műhelyében. Magára öltötte ünnepi ruháját, és így várt az Úr jövetelére. Hogy jobban kilásson az utcára, az ablak elé helyezte a széket, és miközben dolgozott, minden járókelőt alaposan szemügyre vett. Jöttek-mentek az emberek, de az Úr Jézus csak nem akart megjelenni.

Most éppen egy szegény asszony ment el az ablak előtt gyermekével. A szegénység és a nélkülözés szinte az arcukba volt írva. A cipészmester megsajnálta őket. Behívta az asszonyt és a gyermeket. A szegény asszonyt könnyekig meghatotta a cipészmester jósága. Elmesélte nyomorúságukat és a kilátástalan jövőt. Elhatározta épp ezért, hogy gyermekeivel együtt beleöli magát a folyóba. Akkor legalább vége lesz minden nyomorúságnak.
- Ne tedd ezt, jóasszony - vigasztalta a cipészmester. - Jézusunk nem hagy el téged sem, csak bízzál benne! Minél nagyobb a baj, annál közelebb van hozzánk! Most pedig üljetek le és egyetek. Így segített rajtuk a jószívű cipészmester. Alighogy a szegény asszony elment, egy hólapátoló ember ment el az ablaka előtt. Látszott rajta, hogy nagyon fázik. A cipészmester megsajnálta és behívta műhelyébe. Meleg teával kínálta. Hamarosan egy koldus vetődött arra, és a cipészmester őt is behívta. Csak Jézus nem jött.
Közben beesteledett, és a cipészmester még mindig ott állt ablak előtt Jézusra várt. Éjfélre járt már az idő, de az Úr Jézus nem jelentkezett. Ekkor csalódottan elfordult az ablaktól, és elhatározta, hogy lefekszik. Előbb azonban szokásához híven elővette a Szentírást, és találomra kinyitotta. Tekintete megakadt ezen a mondaton: "Amit testvéreim közül eggyel tesztek, velem tettétek..."
Ebben a pillanatban melegség és világosság járta át a cipészmester lelkét. Egyszerre megértette, hogy a mai napon háromszor is találkozott Krisztussal, és háromszor is köszöntötte lakásában.  

Mobirise free maker - Click here