Egyházadó„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” (Mt 22,21)


Az egyház feladatainak ellátása elképzelhetetlen egyházközségünk tagjainak anyagi támogatása nélkül.

Plébániánk 18 éven felüli személyenként 3.600,- Ft, hozzájárulást kér évente. (Az egyházi törvénykönyv előírása szerint a hozzájárulás mértéke a mindenkori jövedelem 1%-a.)

A befizetés a sekrestyésnél nyugta ellenében lehetséges.

Created with Mobirise - Visit site