Mária Neve Római Katolikus Egyházközség Solt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Könyvajánló

Útravaló>>

Új rovatunkban olyan könyvekre szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyek olvasását hitünk elmélyítése, lelkünk épülése, ismeretünk növelése vagy egyszerűen értelmes kikapcsolódás okán szívesen ajánlunk. Ne feledjük, hogy katolikusként igen ajánlott a hitünkkel kapcsolatos ismereteinket bővíteni, önmagunkat folyamatosan képezni, hogy a gonosz félre ne vezethessen minket. Valamint missziós kötelezettségünknek csak úgy tudunk eleget tenni, ha ehhez kellő ismeretanyag van birtokunkban! Ezen ajánlás az oldal szerkesztőjének válogatása.



Ferenc pápa:
Evangelii Gaudium - Az evangélium öröme
Az evangélium hirdetéséről a mai világban
(Szent István Társulat)

Ferenc pápa első, önállóan írt apostoli buzdításának megjelenését világszerte nagy érdeklődés előzte meg, hiszen a vatikáni reformok, valamint az emberek számára is oly lelkesítő, szívhez szóló nyilatkozatai és cselekedetei sokak érdeklődését felkeltették.
Az evangélium öröme kezdetű megnyilatkozásának magyar nyelvű kiadását a pápa szavaival mutatjuk be:
Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm. Ebben a buzdításban a keresztény hívekhez szeretnék fordulni, hogy meghívjam őket egy olyan új evangelizáló korszakra, amelyet ez az öröm jellemez, és irányt mutassak az Egyház útjának a következő évekre. Meghívok minden keresztényt – éljen bárhol és bármilyen helyzetben –, hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis döntsön úgy: engedi, hogy ő találkozzon vele, hogy mindennap szünet nélkül keresi őt. Nincs olyan ok, amiért valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás nem neki szól, mert „senki nincs kizárva abból az örömből, melyet az Úr hozott”. Aki kockáztat, azt az Úr nem csapja be, és ha valaki csak egy apró lépést tesz is Jézus felé, felfedezi, hogy ő már tárt karokkal várja érkezését.
Úgy határoztam, hogy itt javasolok néhány olyan irányt, amelyek az egész Egyházban bátoríthatják és segíthetik tájékozódásában a lelkesedéssel és dinamizmussal teljes új evangelizációs korszakot. Ennek alapján úgy döntöttem, hogy a következő kérdésekkel foglalkozom bővebben:
- A misszióra kilépő Egyház reformja
- A lelkipásztorkodás résztvevőinek kísértései
- Az Isten evangelizáló népe összességeként felfogott Egyház
- A homília és annak előkészítése
- A szegények társadalmi befogadása
- A béke és a társadalmi párbeszéd
- A missziós elköteleződés lelki motivációi

Larry Richards: Légy férfi!
Légy olyan férfi, amilyennek Isten teremtett
Szent István Társulat

A szerző amerikai római katolikus lelkipásztor, aki könyvében biblikus perspektívából vizsgálja, hogy mit jelent férfinak lenni. Példaképként az Ószövetségből Dávid királyt, az Újszövetségből Jézus Krisztust és Pál apostolt állítja elénk.
"Talán nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt évtizedekben a nők és a férfiak egy része mintha szerepet, sőt lelki habitust cserélt volna. Közülük ezért sokan zavarodottnak tűnnek, és nem azon az úton járnak, amelyre teremtettek. Ez a könyv biblikus perspektívából közelíti meg azt, hogy mit jelent férfinak lenni. Példaképként állítja elénk többek között Dávid királyt az Ószövetségből, Szent Pált az Újszövetségből, és magát Jézust - aki minden férfi mintája. Krisztus másokért élt, kihívást jelentett az emberek számára, erős volt, mindenkit szeretett, életét adta értünk, s megparancsolta tanítványainak, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. E könyv szerzőjével együtt kimondhatjuk tehát: Igazi férfi volt! "Miről akar szólni a könyvem? Életünk odaadásáról! Arról, hogy egyetlen életünket, melyet Isten adott nekünk, osszuk szét! Készen állsz rá? A mai világnak valódi férfiakra van szüksége! A családod számít rád; a barátaid számítanak rád; Isten is számít rád - tehát ne félj: légy bátor és légy férfi!" (Larry Richards)

Boda László
Hitünk önvédelme
Mai kérdések - mai válaszok

A Katolikus Egyház hitét korunkban erősebb támadások érik, mint valaha. Az arányos védekezést jog és erkölcs egyaránt indokoltnak tartja. De vajon lehet-e arányosan védekezni olyan „nagyhatalmak” ellen, mint az internet és a média? Egy könyv kérdéseibe és feleleteibe rögzített hitvédelem Dávid és Góliát párbaját juttatja eszünkbe, amelyben informatikai hatókörét tekintve Dávid kisebb, Góliát pedig jóval nagyobb a bibliainál. Mégsem kilátástalan a védelem, ha az igazság áll szemben az ellenséges szándékú vádakkal. Boda László könyve a „bibliai harc” legerősebb fegyverévé válhat, mert érvelései és útmutatásai az élet számos területén megjelenő támadások ellen szolgálhatnak pajzsként, legyen bár szó teremtésről, evolúcióról, Isten létezéséről, Jézus istenségéről, a Biblia értelmezéséről, a krisztusi megváltásról vagy akár a mindennapi életünk eseményeiről.

Michael D. O'Brien: Az apokalipszis árnyékában

Szent István Társulat
Az emberiséget mindig is izgatta a végső idők kérdése. A Bibliában a Jelenések könyve apokaliptikus leírásai nyomán sokan próbálták meghatározni az utolsó ítélet napját, melyet megelőz az Antikrisztus fellépése, aki beteljesíti a próféciákat. Vajon ki lesz az Antikrisztus? Egy velejéig gonosz, kegyetlen ember, aki háborúkat, viszályt és pusztulást hoz a földre? Vagy ellenkezőleg: egy humanista, a világbéke megteremtésén fáradozó, megértést hirdető személy, akiről csak a legvégén derül ki, hogy ki is valójában? A regény főhőse, Elijah atya, korunk eseményeit, szellemi áramlatait és az idők jeleit vizsgálva felismeri, hogy közel van már az apokalipszis ideje, s hogy az Antikrisztus is megkezdte tevékenységét. A Vatikántól kapott titkos megbízatás alapján ezért nekilát, hogy felderítse, ki áll a világot átszövő, pusztulást hozó események mögött… "Ezernyi könyvet elolvastam már, és ez a regény az egyik legnagyszerűbb, amelyet valaha is a kezembe vettem. Remélem, tízezrek olvassák majd, és ugyanúgy megragadja majd őket is, ahogyan engem lenyűgözött ez a remekmű."(Sheldon Vanauken, bestseller-szerző (USA) "Garantálom, ha egyszer az olvasó a kezébe veszi ezt a könyvet nem tudja majd letenni, amíg a végére nem ér… Íme egy rendkívül tartalmas olvasnivaló, gyönyörűen megírva, izgalmas krimivel átszőve, melyben benne van az a bizonyos többlet, ami a puszta szórakoztatásból valódi irodalmi remekké emeli." (Ralf McInerny, filozófus, egyetemi tanár (USA)

Wilfrid Stinissen OCD: A keresztény meditáció mélységei


Ez a könyv a keresztény csendmeditáció egy formáját írja le, és különös hangsúlyt helyez azokra a nehézségekre, melyekkel a modern ember találkozik, amikor megpróbál magába mélyedni.
Egyszerűen, közérthetően írja le az Isten és ember személyének lényegét és kettőjük kapcsolatának mélységeit.

Kiadó: Sarutlan Kármelta Nővérek-Magyarszék
Megjelent a Kármel látóhatára sorozatban.


Leo Scheffczyk A katolikus hit világa - Igazság és alak


Kiadó: Szent István Társulat

XVI. Benedek pápa „A hit kapuja” (Porta fidei) kezdetű apostoli levelével hirdette meg a Hit Évét (2012. október 11. – 2013. november 24.), hogy újra felfedezzük a hit nagy ajándékát, Jézus Krisztus megváltói szeretetét és Egyházunk lelki kincseit. Ebben nyújthat segítséget Leo Scheffczyk bíboros (1920–2005) A katolikus hit világa – Igazság és alak című könyve.
A müncheni teológus úgy fogalmaz, hogy „ebben a művében szilárd, mindenre kiterjedő és megbízható támpontot nyújt azoknak, akik alaposan el akarnak mélyedni a katolikus kereszténység világában.”
XVI. Benedek pápa a Hit Évével az Egyház figyelmének középpontjába akarja állítani a Jézus Krisztussal való találkozást és a hit szépségét. Scheffczyk bíboros jelen művével hitünk gazdagságát és szépségét tárja elénk. Reméljük, hogy segíti az Olvasót abban is, hogy a felismert igazságok alakot öltsenek a szív rejtekében és életté váljanak az Egyház megújulására.

Paul Jakobius: Utolsó harc a fény és a sötétség között



Rendkívüli könyvet jelentetett meg a Marana Tha Kiadó a közelmúltban. Paul Josef Jakobius: Utolsó harc a fény és sötétség között c. műve nem az első könyv, ami a végidőkkel foglalkozik - itt nem a világ végét kell értenünk ezalatt. Jakobius tételesen végigvezeti az olvasót az Antikrisztus tettein, egészen napjainkig.
„Napjainkban nem arról van szó, hogy a kereszténységet külső ellenség győzi le. Ma már Krisztus misztikus testébe hatolt be az ellenség, egészen a közepéig. Nem a törökök, nem a kommunisták, vagy az arabok azok, akik meg akarnak semmisíteni benneteket, hanem maga az Antikrisztus. Jól álcázva él köztetek, de mindenki számára felismerhető, kik szentelték magukat neki. Megtéveszti az embereket humánus szeretetével, amely nem mutat túl ezen  a  világon. Az  egység,  melyről  prédikál,  szakadást  rejt;  az igazsága hazugság; és békéjét (a világbékét) az igazság árán vette meg, hogy végleges hatalmát és uralmát biztosítsa.”
„Olyan  üldözés  következik,  amilyen  még  soha  nem  volt. Olyan lesz, mint az ősegyházban. Titkos helyeken – pincékben és magánlakásokban – kell a szentmiseáldozatot bemutatni, és csak kevesen vesznek részt rajta.”
„Oly módon történik az egyházüldözés, amilyen még soha nem volt; kívülről nézve alig lehet észrevenni…A rombolás inkább belülről kifelé történik, ez a titokzatos és új benne. A sátán észrevette, hogy az Egyház a kívülről jött üldöztetés után mindig szilárdabb és erősebb lett; tehát megpróbálja a fordítottját. Ha látjuk, mennyi egyházellenség van és ténykedik az egyházi grémiumokban és tekintélye van, akkor egész jól kivehető a züllesztés. Az Egyház, legalábbis Európában, a bűntől, az erkölcstelenségtől, a hatalomtól, kapzsiságtól és más terhektől olyan beteg lett, hogy már nem immunis a sátán pestisével szemben.

XVI. Benedek pápa: A Názáreti Jézus II.
    A világszerte nagy sikert aratott könyv második része nem okoz csalódást a folytatást régóta váróknak. A második kötetben a Szentatya az evangéliumi elbeszélést követi Jézus jeruzsálemi bevonulásától a feltámadásig. A reális, igazi Jézus bemutatására törekszik, hogy ezzel segítséget adjon mindazoknak, akik szeretnének találkozni Jézussal és hinni Őbenne. A pápa ott folytatja Jézus életének elbeszélését, ahol teológusként abbahagyta: Jézus kínszenvedéséről, haláláról és feltámadásáról elmélkedve, Jézus nyomában járva emberségét és istenségét tárja elénk. Arra is buzdítja könyvében a világ hatalmasait, hogy törekedjenek az igazság újra felfedezésére. Az ember korlátozott képességekkel rendelkezik: feltárta saját genetikai kódját, amely a teremtés csodálatos matematikai rendjében lehetővé teszi számára, hogy érzékelje Istent, de még nem fedezte fel „igazi valóságát” és „valódi életcélját”. Könyvében erre a felfedezésre hív bennünket a Szentatya közérthetően, az első kötetnél is erőteljesebb és érdekfeszítőbb módon.
A könyv magyar fordítása az Apostoli Szentszék kiadója, a Szent István Társulat által került elérhetővé.

Kempis Tamás: Krisztus Követése

Krisztus követése (lat. Imitatio Christi): a lelki élet aranykönyve, Kempis Tamás (1380-1471) műve. Nagyon sok szentírási idézettel, sok lelki és erkölcsi alapszabállyal vezet az önismeret útján az Istennel való egyesülés felé. Mivel az ember „számkivetésben él, el kell szakadnia minden mulandótól és minden teremtménytől” és Krisztus barátságát kell keresnie. A szenvedő Krisztus követése „a mennyországba vezető királyi út”. A mű 4 részből áll: 1. könyv: A lelki élet szabályai; 2. könyv: A belső ember; 3. könyv: A belső vigasztalás; 4. könyv: Az Oltáriszentség. - Az írást 1470-ben Augsburgban nyomtatták ki, s hamarosan nagyon népszerű lett. 95 fordításban, több mint 3000 kiadásban jelent meg, s mindmáig a legolvasottabb lelki könyv. Bölcsessége, mélysége, egyszerű szavakkal kifejezett igazságainak aktualitása semmit sem kopott az évszázadok folyamán.
Méretei miatt (zsebben elfér) állandóan magunknál tarthatjuk, utazásaink során forgathatjuk.
Legújabban az Ecclesia kiadó adja közre Dr. Jelenits István atya fordításában.


Daniel-Rops, Henri
Az apostolok és vértanúk egyháza I-II.

A világhírű francia szerző egyháztörténeti kötetei közt megjelent mű szorosan kapcsolódik a Jézus és kora címen megjelent nagy sikerű műhöz. Ismerteti a Krisztus Mennybemenetelét követő 300 év történetét, meghatározó személyiségeinek életét, egyházszervező tevékenységüket és – ami gyakorta előfordult – vértanúhalálukat.

Patres - Olvasmányok az I. évezred keresztény irodalmából
    Az első századok keresztény írói, az egyházatyák műveikkel megvetették a keresztény lelkiség, a bölcselet és a teológia különféle ágazatainak alapjait. Írásaik szerves részét képezik az Egyház napi imájának, a zsolozsmának, de a papok és szerzetesek mellett egyre több világi hívő is érdeklődik irántuk. Maga XVI. Benedek pápa is erre buzdított mindenkit, amikor nyilvános katekézisei során hónapokig az egyházatyák életéről és munkásságáról tanított. Kötetünk a megnövekedett érdeklődés nyomán született. Az év minden napjára közöl egy-egy részletet az egyházatyák műveiből, oly módon, hogy közben az olvasó előtt mintegy panorámaként tárul ki az első évezred teljes keresztény irodalma. Mivel a szövegek az egyházi év ünnepeihez és időszakaihoz alkalmazkodnak, e könyv nemcsak a korszak irodalma iránt érdeklődőknek lehet hasznos, de napi útitársává válhat azoknak is, akik a legnagyobb keresztény írók gondolatai nyomán szeretnének lelki táplálékhoz jutni.
Az év minden napjára közöl egy-egy részletet az egyházatyák műveiből, oly módon, hogy közben az olvasó előtt mintegy panorámaként tárul ki az első évezred teljes keresztény irodalma. A könyv nemcsak a korszak irodalma iránt érdeklődőknek lehet hasznos, hiszen a legnagyobb keresztény írók gondolatait olvasva új dolgokra csodálkozhatunk rá - legyen szó akár a leghétköznapibb dolgokról is.
A kötetet összeállította: Perendy László
Megjelent 2011 második felében a Szent István Társulat gondozásában

Michael Hesemann: Az első pápa
Michael Hesemann, a hazánkban is népszerű oknyomozó és hitvédő író (Sötét alakok, A Názáreti Jézus) a modern archeológiai kutatások tudományos eredményeit felhasználva végigjárja Szent Péter életének színhelyeit, a Genezáreti-tótól Jeruzsálemen át Rómáig. Vajon történelmi személy volt-e az apostol, s létezik-e tárgyi bizonyíték erről a szülőföldjén? Mennyire megbízhatók az evangéliumok elbeszélései? Vajon Péter valóban elhagyta Palesztinát, és ha igen, miért? Mit tett Rómában, és igaz-e a vértanúságáról szóló hagyomány? Miről tanúskodnak a róla elnevezett bazilika alatt folyó ásatások? Valóban az ő földi maradványait találták meg a régészek? Hesemann a tények módszeres felkutatásával és csoportosításával logikai úton olyan következtetésekre jut, melyek a téma szakértőit is meglephetik, az első századok kereszténysége iránt érdeklődőket pedig egyenesen lenyűgözhetik. Ezek alapján ugyanis az első pápáról szóló kétezer éves hagyományról kiderül: igaz és történelmi ténynek tekinthető
+16 oldal színes melléklettel kiadja a Szent István Társulat.

Paul Poupard: A katolikus hit
  Paul Poupard bíboros könyve, A katolikus hit, Török József professzor fordításában már évekkel ezelőtt megjelent a Szent István Társulatnál. Mivel a mű eredetije a francia nyelven olvasó egyetemi társadalomnak szóló világhírű sorozatban, a Que sais-je-ben látott napvilágot, szinte önként adódott a gondolat, hogy ennek a műnek az új kiadásával kezdjük a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kulturális sorozatát, a Pázmány Könyvek-et. Célunk az emberi tudás és kultúra különböző területeiről katolikus szellemben írt, rövid művek közzététele, mely minden érdeklődőnek lehetővé teszi, hogy belekapcsolódjék hitünk és az emberi kultúra nagy párbeszédébe. Ennek a párbeszédnek a felelős folytatása megkívánja, hogy először saját azonosságunkkal, hitünk lényegével legyünk tisztában. Ezt teszi lehetővé a jelen kötet. Különös megtiszteltetés számunkra, hogy a kötet bíboros szerzőjét, a Kultúra Pápai Tanácsának elnökét, a párizsi Institut Catholique volt rektorát mostantól kezdve Egyetemünk díszdoktorai között tudhatjuk. Adja Isten, hogy ezzel a kötettel és a sorozat későbbi publikációival valóban a hit és a kultúra párbeszédét szolgálhassuk.
Ezekkel a szavakkal maga Erdő Péter bíboros-prímás atya ajánlja a Szent István Társulat által kiadott kis könyvecskét.

Dr. Bábel Balázs: Régit és újat
A felvidéki Remény Kiadó gondozásában jelent meg dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek új, Régit és újat című könyve.
A kétszázharminc oldalas kötet beszédeket, írásokat és interjúkat tartalmaz. „Az Isten országáért és az Isten országútján című könyvem után többen megszólítottak, mikor adok újabb olvasnivalót a kezükbe. Humoros válaszom erre az szokott lenni: ’Én nem író próféták közül való vagyok.’ Ugyanis vannak olyan próféták, akikről tudunk, de egy betűt sem jegyeztek fel tőlük a Szentírásban. Az utóbbi három évben elmondott beszédeimből vagy körlevélben kiadott írásaimból, esetleg kisebb tanulmányaimból válogattam ezt a gyűjteményt” – olvashatjuk Bábel Balázs érsek előszavában.


Fr. Barsi Balázs OFM: Az életszentség titka
A kötet elmélkedéseket tartalmaz, amelyek a pesti ferenceseknél tartott 2004. évi konferenciabeszéd- sorozat anyaga alapján készült. A szentté válás persze nem egyszeri cselekedet, hanem állandó úton levés, különböző tempóban megtett, kisebb és nagyobb lépések sorozata, egészen életünk utolsó órájáig, miközben egyre nagyobb világosságra, békességre, tágasságra és boldogságra jutunk. Ehhez az úthoz szeretne egyfajta kalauzul szolgálni ez a könyv a huszonegyedik századi keresztény hívőnek, ráirányítva a figyelmet a divatos tévutakra és a bennünk rejlő buktatókra, de még inkább azt megmutatva, hogy szentnek lenni posztmodern korunkban nemcsak hogy nem lehetetlen, de az egyetlen reális és értelmes választás mindnyájunk számára.
Szerzői kiadás.

Taylor Caldwell: A Meghallgató
Taylor Caldwell angol írónő regénye egyfajta fogódzó volt a rákműtét előtt álló Tóró Anikónak.  A Bécsben élő asszonynak köszönhetően immár magyarul is olvasható és élvezhető A Meghallgató.
Egy különös épületben, a nap huszonnégy órájában várakozik a Meghallgató a testi és lelki szenvedőkre; mindazokra, akik élete válságba került, s egyedül nem találják a kiutat. A Meghallgató minig mindenkin segít - de vajon kicsoda Ő? Erre a nagy titokra is fény derül a világhírű regény végén...
A könyv a mai, hajszolt életű, megalázott és magára hagyott emberről szól, hogy mégis van Valaki, aki mindenkit meghallgat, akinek mindig van ideje ránk…
Kiadja a Szent Gellért Kiadó és Nyomda.

Dr. Kerényi Lajos atya: Utam hozzád, Uram!
"Kalandos lelki kirándulásra – vagy ha jobban tetszik, belső zarándoklatra, azaz lelkigyakorlatra – hívom a kedves olvasót, hogy találkozzon Krisztussal, és megújuljon Benne az élete.
Rég megtanultam már, hogy a Szentlélek nélkül semmit sem tudunk jól elkezdeni. Ezért, kedves olvasóm, mielőtt belekezdenél ebbe a könyvbe, kérlek, hogy személyesen, a magad módján hívd a Szentlelket! A mi Urunk kijelentette ugyanis, hogy a Szentlélek megtanít bennünket a teljes igazságra, eszünkbe juttat mindent, felébreszti a szívünket, hogy ne legyünk alvó keresztények, s megvigasztal minden szomorúságban."
A megtisztulás, a megvilágosodás és az egyesülés útja.
Ez a három út először a Kr.u. VI. századi keresztény irodalomban jelent meg. Lajos atya segítségével újra felfedezhetjük az Istenhez vezető utakat, a Szentlélek kegyelméből pedig végigjárva ezeket közelebb kerülhetünk Istenhez.
Lajos atya a saját barátságos, közérthető nyelvezetében, de igen mély gondolatokkal megfogva kezünket vezet végig minket ezen a lelki zarándokúton. Egészen az egyesülésig, amikor is felfedezzük magunkban Istent.
A megtisztulás, a megvilágosodás és az egyesülés útja.
Vállaljuk e 3 utat! Nehezek, de megéri!
Kiadja a Szent Gellért Kiadó, 2009.
Lacz Szabolcs

Szent Fausztina Kowalska: Napló- Az Isteni Irgalmasság üzenete:
Isten kegyelme győzedelmeskedik az ember bűnei fölött; Jézus Krisztus keresztáldozatában megnyílt irgalma orvosolja kárhozatra vivő nyomorúságunkat. Ennek az Isteni Irgalmasságnak a hirdetője volt az a XX. századi lengyel parasztlány, később szerzetes nővér, akit ma szentként tisztel a Katolikus Egyház: Faustyna Kowalska. Az ő látomásai, magán-kinyilatkoztatásai alapján terjedt el a ma már közismert Irgalmas Jézus-kép, s a hozzá kapcsolódó fohász: „Jézusom, bízom Benned!”, valamint az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére. E kötet Faustyna nővérnek a magán-kinyilatkoztatásokat is tartalmazó lelki naplója

Nicolas Wiseman- Fabiola, regény a katakombák korából:
A keresztény irodalom e mára klasszikussá vált alapműve a keresztényüldözések, a katakombák korát idézi. Nicholas Patrik Stephen Wiseman (1801-1890) bíborosnak, az angol katolicizmus vezéralakjának jelentős szépirodalmi munkásságából kiemelkedik ez a regény, mely méltán lett a leghíresebb, legsikeresebb, igen széles körben olvasott műve; méltó társa Wallace Ben-Hurjának valamint Sienkiewicz Quo Vadisának. Hőse, Szent Fabiola valóságos személy volt, aki vagyonát a szegények közt osztotta szét. Rómában halt meg 399- ben, temetésén az egész város Alleluját énekelve vett részt, s Szent Jeromos így magasztalta az elhunytat:"Keresztények ékessége, a pogányok csodája, a szegények gyásza s a szerzetesek vigasztalása." A szerző arra törekedett, hogy regényének olvasóját megbarátkoztassa a keresztény ókor szokásával, erkölcseivel, állapotaival, gondolkozásmódjával, érzelmeivel és szellemével és bemutassa a kor szentjeit, mártírjait, akik úgy jelennek meg a műben, mintha csak személyes ismerőseink lennének: Szent Ágnes, Szent Ágota, Szent Cecília és Lucia, valamint Szent Kelemen és Szent Márton.

Pezenhoffer Antal:
A magyar nemzet történelme című művéről - A katolikus egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe

A szerző pap, hitoktató, nevelő, kitűnő író, a statisztika neves művelője, történész. A nagy hírű Magyar Kultúrában is írt, jól ismerte Bangha Bélát. B-listázása után az esztergomi Főegyházmegyei Könyvtárban kapott menedéket és alkalmazást. Itt belevethette magát a történelem tanulmányozásába. Ennek gyümölcse ez a mű. (...) Népszerű, elfogadott bálványokat, felekezeti vagy politikai megmerevedett dogmákat dönget, zúz szét a megvesztegethetetlen kritika súlyos érvelésével, a tények, a források feltárásával. Így tekintve e munka nem éppen "ökumenikus" szellemben fogant, hiszen a hitviták nemegyszer fanatikus, ellenséges indulatában megfogalmazott értékítéletekkel találta magát szemben, és ennek megfelelően válaszol is. (...) Pezenhoffer már nem érte meg munkája publikálását. Barátai, tisztelői rendezték sajtó alá óriási hagyatékát 1993-2006 között. A szerző tehát már nem tud személyesen válaszolni az esetleg ellene felmerülő vádakra, kérdésekre, kritikára.
A történelem "tudomány" volta régóta erős vita tárgya. Van-e, lehetséges-e igazi történetírás? Vagy a történelem nem egyéb, mint a meglévő írott anyag rendezése, selejtezése, megszűrése, a róla mondott ítélet? Aszerint, hogy miként rendezzük, értékeljük; mit hagyunk ki, mit használunk fel a ránk hagyományozott anyagból, aszerint változik a "mi" történelemszemléletünk.
(...)A szerző félelmet nem ismerve veszi sorra és vizsgálja felül az 1526 utáni eseményeket és személyeket, s kísérli meg források segítségével kihámozni, mi is történt igazában; ki és mi volt az illető nagyság? A könyv természeténél és tartalmánál, célkitűzésénél fogva vitára késztet. Kevesen képesek szembenézni a felvetett kérdésekkel, tárgyilagosan mérlegelni a pro és contra szempontjait. S még kevesebben lesznek, akik képesek meghajolni a tények, bizonyítékok előtt. Nemcsak a katolikusok számára hasznos olvasmánnyal van dolgunk. Protestáns testvéreinknek is ajánljuk újra átgondolni elmúlt történelmünket. És természetesen mindenkinek, akit érdekel a "magyar igazság", el kell olvasnia ezt az "opus mirandum"-ot. (...)
(Történelmi Apologetika I-XIII. kötet összesen: 6924 oldal. A sorozat megrendelhető az Új Ember szerkesztőségében)

Béky Gellért SJ
A könyvsorozat minden kötete letölthető ide kattintva:
Pezenhoffer Antal: A magyar nemzet történelme-A katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe


 
Lap tetejére
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz