Mária Neve Solt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Imádságok

Útravaló

Felajánló ima Szent László királyhoz

Szent László király, Magyarország dicső lovagja! Bűneinket bánva, gyengeségünkben, a Te erős, szent kezedbe, és oltalmadba helyezzük szépapád, Solt fejedelem városát. Vedd pártfogásodba városunkat, egyházközségünket és városunk minden lakóját. Oltalmazz, és ajánlj minket a Boldogságos Szűz Mária, magyarok patrónája szeplőtelen szíve által Jézus Krisztus irgalmas szívébe. Légy velünk és állj mellettünk életünk, munkánk során. Járj közben a mennyei Atyánál családjainkért, ifjúságunkért, az idősekért, a betegekért és a szenvedőkért. Tarts távol tőlünk minden viszályt és széthúzást. Segíts, hogy Solt városa és annak minden lakója a hit kegyelmében részesüljön és eljusson az örök üdvösségre. Szent László király, Solt városának védőszentje, könyörögj érettünk. Amen
Anno Domini 2011. Szent Iván hava 19.

Könyörgések

I. Add Urunk, hogy Szent László király, Solt város védőszentje közbenjárására, városunk minden lakója visszatérjen a szeretet-parancsához és igaz keresztényként éljen. -Kérünk téged hallgass meg minket.
II. Hogy ifjúságunk megértse, hogy a tiszta és erényes élet az egyetlen helyes út. - Kérünk téged…
III. Hogy a férfiak és a nők, megtalálják az életre szóló házasságban a boldogságot és továbbadják az életet, elfogadván a gyermekeket, mint Isten ajándékait. - Kérünk téged…
IV. Hogy az idősek és egyedülállók Krisztusban találjanak igaz boldogságra. - Kérünk téged …
V. Hogy a betegek és szenvedők, valamint a nélkülözők vigasztalást találjanak Krisztus irgalmában. -Kérünk téged…
VI. Elhunyt testvéreink, pedig Isten üdvözítő szeretetében találjanak örök békességre.  - Kérünk téged…

Szentáldozás után imádkozzuk:

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
Ahol gyûlölet lakik, oda szeretet vigyek;
Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést.
Ahol tévedés, oda igazságot;
Ahol, kétely, oda hitet;
Ahol kétségbeesés, oda reményt;
Ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add
Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
Mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek másokat megérteni,
Mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
Mint hogy szeretet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve
találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk,
Akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk,
Akkor ébredünk az örök életre.
Ámen"

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz