Mária Neve Solt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hitvédelem

Útravaló

Kedves Testvérek!

Ezen menüpont célja Szent Katolikus Hitünk tisztaságának védelme, megőrzésének segítése. A sátán mesterkedései nyomán feltörő eretnek tanok leleplezése! Segítség a lelkek megkülönbözetetésében. Az itt megjelenő anyagok többnyire az e témában publikált írások legkiválóbbjai!  

"Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák." 2Tim 4,3

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

PEZENHOFFER ANTAL


A KATOLIKUS HIT IGAZSÁGA
(Hitvédelem)

Apologetika

A képre kattintva olvasható!

Miért nem bálványimádás a szentmise?

Két reagálás a református zsinat döntésére
A magyarországi reformátusok 2012. május 24-én, a XIII. zsinati ciklus 10. ülésszaka keretében tárgyalták a Heidelbergi Káté (a Magyarországi Református Egyház hitvallási irata) új magyar fordítását. A református zsinat végül 57:17 arányban úgy döntött, hogy ma is szó szerint vallja a 450 éves tanítást, amely 80. kérdésében a katolikus szentmisét „kárhozatos bálványimádásnak” minősíti. Itt tartunk. Felmerül a kérdés, hogy amikor a Katolikus Egyház részéről a keresztény felekezetekkel az egységre törekvés jelenik meg (sokszor már túlzottan is!), akkor az alig 500 éves protestáns felekezet, a reformátusok vezetői, miért tartják fontosnak, hogy újra hangoztassák a katolikusok elítélését? Van-e joga bárkinek is, különösen keresztényként kimondani valakiről azt, hogy elkárhozik a tette miatt?
A címre kattintva olvasható két vélemény!

Egyház és pápaság című tanulmány az Anyaszentegyházunk krisztusi eredetére
és Péter primátusán keresztül a pápaság eredetére, lényegességére világit rá.
Letölthető PDF formátumban
IDE KATTINTVA
Forrás: Orvos Levente plébános honlapja

A Távlatok című Jezsuita folyóiratban megjelent nagyszerű dolgozat,
az Egyházról elmélkedik, kiemelve a sokak által gyakorta hangoztatott
"Krisztus igen, Egyház nem!" álláspontot.
A teljes szöveg PDF fájl formátumban
ITT LETÖLTHETŐ

Ha egy beszélgetés közben szóba kerül katolikus hitünk, vallástalan vagy nem katolikus beszélgető partnereink bizonyára szemünkre vetik az úgynevezett Inkvizíciót.
E témában és más, a katolikusokat legtöbbször ért vádakkal kapcsolatban az alábbi oldalon olvashatunk nagyszerű anyagokat:
Antikatolicizmus, katolikusellenesség

A különböző ezoterikus "gyógyászati" praktikákat leplezi le tanulmányában Juhász Zoltánné, megtért, egykori természetgyógyász, volt szellemi gyógyító.
A bioenergetikáról és csakraterápiáról című írás PDF változata LETÖLTHETŐ ITT
Forrás: Kemény beszéd hitvédelmi oldal


Dr. Kovács Gábor atya Mágia és Hit címmel írt remek könyvet a témában. A könyv hanganyaga letölthető innen
Mágia És Hit hanganyag

Az írott változat itt található:
Mágia és Hit szöveg fájl

Részletes és pontos, valamint közérthető írás a Krisztus vagy a Vízöntő? címmel kiadott, Godfried Danels bíboros, Malines-Bruxelles érsekének karácsonyi pásztorlevele (1990). A főpásztori körlevél PDF formátumban LETÖLTHETŐ INNEN
Forrás: Kemény beszéd hitvédelmi oldal

Kiss Urlich SJ nagyszerű összefoglalója az ezoterikusok rögeszméjéről,
a "Vízöntő kor"-ról
Letölthető PDF formátumban IDE KATTINTVA
Forrás: Kemény beszéd hitvédelmi oldal


Mária és a Szentek című írás különösen a protestánsok vádjaira lehet válasz.
PDF formátumban LETÖLTHETŐ ITT
Forrás: Orvos Levente plébános honlapja

Barsi Balázs OFM: A keresztény dogmák és a tudomány* című előadásának szövege
letölthető PDF fájlban IDE KATTINTVA


Nemeshegyi Péter SJ: Pártus herceg volt-e Jézus Krisztus című írása
letölthető PDF fájlban IDE KATTINTVA
Forrás: Orvos Levente plébános honlapja


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz