Mária Neve Római Katolikus Egyházközség Solt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hitvédelem

Útravaló>>

Kedves Testvérek!
Ezen menüpont célja Szent Katolikus Hitünk tisztaságának védelme, megőrzésének segítése. A sátán mesterkedései nyomán feltörő eretnek tanok leleplezése! Segítség a lelkek megkülönbözetetésében. Az itt megjelenő anyagok többnyire az e témában publikált írások legkiválóbbjai!  

"Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák." 2Tim 4,3

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Miért nem bálványimádás a szentmise?

Két reagálás a református zsinat döntésére
A magyarországi reformátusok 2012. május 24-én, a XIII. zsinati ciklus 10. ülésszaka keretében tárgyalták a Heidelbergi Káté (a Magyarországi Református Egyház hitvallási irata) új magyar fordítását. A református zsinat végül 57:17 arányban úgy döntött, hogy ma is szó szerint vallja a 450 éves tanítást, amely 80. kérdésében a katolikus szentmisét „kárhozatos bálványimádásnak” minősíti
. Itt tartunk. Felmerül a kérdés, hogy amikor a Katolikus Egyház részéről a keresztény felekezetekkel az egységre törekvés jelenik meg (sokszor már túlzottan is!), akkor az alig 500 éves protestáns felekezet, a reformátusok vezetői, miért tartják fontosnak, hogy újra hangoztassák a katolikusok elítélését? Van-e joga bárkinek is, különösen keresztényként kimondani valakiről azt, hogy elkárhozik a tette miatt?

A címre kattintva olvasható két vélemény!

Egyház és pápaság című tanulmány az Anyaszentegyházunk krisztusi eredetére
és Péter primátusán keresztül a pápaság eredetére, lényegességére világit rá.
Letölthető PDF formátumban
IDE KATTINTVA
Forrás: Orvos Levente plébános honlapja


A Távlatok című Jezsuita folyóiratban megjelent nagyszerű dolgozat,
az Egyházról elmélkedik, kiemelve a sokak által gyakorta hangoztatott
"Krisztus igen, Egyház nem!" álláspontot.
A teljes szöveg PDF fájl formátumban
ITT LETÖLTHETŐ


Ha egy beszélgetés közben szóba kerül katolikus hitünk, vallástalan vagy nem katolikus beszélgető partnereink bizonyára szemünkre vetik az úgynevezett Inkvizíciót.
E témában és más, a katolikusokat legtöbbször ért vádakkal kapcsolatban az alábbi oldalon olvashatunk nagyszerű anyagokat:
Antikatolicizmus, katolikusellenesség


Mária és a Szentek című írás különösen a protestánsok vádjaira lehet válasz.
PDF formátumban LETÖLTHETŐ ITT
Forrás: Orvos Levente plébános honlapja

Dr. Kovács Gábor atya Mágia és Hit címmel írt remek könyvet a témában. A könyv hanganyaga letölthető innen
Mágia És Hit hanganyag

Az írott változat itt található:
Mágia és Hit szöveg fájl

Részletes és pontos, valamint közérthető írás a Krisztus vagy a Vízöntő? címmel kiadott, Godfried Danels bíboros, Malines-Bruxelles érsekének karácsonyi pásztorlevele (1990). A főpásztori körlevél PDF formátumban LETÖLTHETŐ INNEN
Forrás: Kemény beszéd hitvédelmi oldal


Kiss Urlich SJ nagyszerű összefoglalója az ezoterikusok rögeszméjéről,
a "Vízöntő kor"-ról
Letölthető PDF formátumban IDE KATTINTVA
Forrás: Kemény beszéd hitvédelmi oldal


A különböző ezoterikus "gyógyászati" praktikáit leplezi le tanulmányában Juhász Zoltánné, megtért, egykori természetgyógyász, volt szellemi gyógyító.
A bioenergetikáról és csakraterápiáról című írás PDF változata LETÖLTHETŐ ITT
Forrás: Kemény beszéd hitvédelmi oldal

Barsi Balázs OFM: A keresztény dogmák és a tudomány* című előadásának szövege
letölthető PDF fájlban IDE KATTINTVA


Nemeshegyi Péter SJ: Pártus herceg volt-e Jézus Krisztus című írása
letölthető PDF fájlban IDE KATTINTVA
Forrás: Orvos Levente plébános honlapja


Ez mind New Age...  

Írta: dr. Gál Péter   

Összefoglaló és tartalomjegyzék elindulásképpen


A New Age mozgalomhoz és gondolkodási divatjához elég sok olyan irányzat, vagy csoport tartozik, amelyeket szektásnak nevezhetünk, sőt, némelyeket destruktív szektának minősítettek egyes országokban (Pl. a Krisnatudatúak, a Church of Scientology, Bhagwan Rajneesh, Szvámi Purna csoportjai).

A Zöldek, környezetvédők egyes csoportjai, akik közül számosan követik ezt a világnézetet, sőt a vallásuknak a természetvallást, a természeti miszticizmust tekinthetjük, nem szekták, inkább politikai pártokként látjuk őket. Hozzájuk hasonlóan, legtöbben, akik magukévá tették (észrevétlenül) a New Age„hit"-tartalmait, megmaradnak korábban -többé vagy kevésbé gyakorolt- vallásuk szervezeti keretei közt. Sőt, hogy a megtévesztés teljes lehessen, vezető személyiségeik közül egyesek kinyilvánítják hangzatosan, hogy ők továbbra is pl. „katolikusnak", „kereszténynek" tartják magukat (pl. José Silva, Justin Beliz, Matthew Fox, több hazai antropozófus és jógaoktató, stb.) Fontos lenne hangsúlyozni ezért, hogy a keresztényi mivolt nem deklaráció kérdése, hanem személyes hitvallás kérdése; egyszerűen, azt vallom-e, hogy a keresztény közösség Jézus Krisztus evangéliuma nyomán hitt és hisz?
A szektákra jellemző, hogy rendszerint valamilyen nagyobb csoportról, közösségről „vágták le'' (secare = levágni) magukat, leszakadtak. A szektáknál általában felismerhetjük előbb-utóbb zártságukat, kizárólagosságukat, homogenitásukat, türelmetlenségüket, sőt gyakran erőszakosságukat. A New Age-nél több ellenkező motívumot látunk: nagy nyitottság, erőszakmentesség, nem-ártás, türelem (tolerancia) propagálásával lép fel, hiszen minden vallást és azoknak tagjait egyesíteni kívánja magában. A New Age követője nem kivonul, mint a legtöbb szekta tagja, hanem beékelődik a keresztény világba, pontosan úgy, ahogyan ezt a gnoszticizmus követői és propagátorai tették az ókorban.
Mi tartozik tulajdonképpen a New Age mozgalomhoz, mi tartozik a New Age gondolkodáshoz?

Következzék itt egy olyan lista, amelyben vallási és mozgalmi csoportok, lelki tanfolyamok, iskolák és elméletek, módszerek, szervezetek szerepelnek. Ezeknek csaknem mindegyike ma már nálunk is megjelent:
A New Age mozgalomhoz tartozik

Mindenekelőtt az Esalen Intézet és a skóciai Findhorn Intézet, s a hinduizmust misszionáló, a guruizmus jegyében működő Vishva Hindu Parishad nevű szervezet, a „dinamikus hinduizmus" világmissziójának előmozdítója, amely nagy erővel támogatja a jógaiskolákat, a New Age kiadókat, a meditációs centrumokat immár a világ minden pontján. Ide tartozik a Humanisztikus és Transzperszonális Egyesülés mint szervezet és mint pszichés gyógyítási iskola (nálunk is) Stanislav Grof amerikai munkássága gyümölcseként, hasonlóan az Új Akropolisz egyesület (nálunk is).

A Unity in Diversity Council nevű szervezet vezetője Leland Stuart, aki az ENSZ erőivel is együttműködve jelentős tevékenysé­get folytat egy egységes világvallás érdekében. A Human Potential Movement a keleti miszticizmus, a guruk tanításának, a modern mágikus gyógyításnak a népszerűsítését végzi többféle módszerrel, első­sorban hétvégi tanfolyamok szervezésével.

Amerikában és onnan tovább települve sok-sok országban fontos jóga-alapú szervezetnek és központnak számít a Brahma Kumaris World Spiritual University, melynek az ENSZ-ben is nagy befolyása, ahol is a konferenciákon spirituális és meditációs programokat terveznek a vendégek számára.

Az egyik New Age-próféta, Robert Muller, maga is az ENSZ egyik irányító személyisége, aki „Új Genesis" című könyvében, felszólalásaiban, munkássága fontos területein nem csak a világbékéért, hanem ezen új vallásért száll síkra. Benjamin Creme a New Age Messiásának, Lord Maitreya-nak a prófétája. Fontos, befolyásos tervezési tevékenysége van Sir George Trevelyan-nek, aki támogatja a „Gaia Hipotézist", a New Age felé vezeti a környezetvédő mozgalmakat a Wrekin Alapítvány révén, mely nem-felekezeti szervezetként az emberiség szellemi természetét és a világegyetem holisztikus nézőpontját tanítja és képviseli.

Hazánkban az Alice Ann Bailey által lerakott alapokon, e mozgalom fontos és harcos szellemi műhelyeként indult el az Arkánum Szellerni Iskola Szepes Mária vezetésével, és még ezt megelőzően az Édesvíz Kft. Nyilvánvalóan a mozgalomhoz tartozott a magyar TV „Nulladik típusú találkozások", majd a „Vízöntő - a New Age magazinja " c. műsora. Ide tartozott - főleg kezdetben - a „Szív TV" sok adása, a Szegedi Városi TV „Negyedik dimenzió" című műsora. A hazai újságok közül említhetjük a Gyurcsok-féle "Esélyadók" c. lapot, a „Túlvilág" c. folyóiratot, a kecskeméti ezoterikusok „Nyitott világ" c. újságját, a reikisek (,,R.A.I.") „Christall" című magazinját, valamint a „Harmadik Szem" és az „ Új Elixír" c. lapokat.

A hazai szervezetek és csoportok közül ide sorakoznak a következők (a teljesség igénye nélkül):

Ariadné Gaia Alapítvány, az Ayurvéda Jandzsó Bt. Pécsről, az Aszklépiosz 2000 Holisztikus Gyógyító Központ, az Arany Rózsakereszt Vallásközössége, Baktay Ervin Asztrológiai Egyesület, Aranyi László és Lászlóné a .,Rezgő Világ" című újságjukkal, az Ananda Marga Yóga Szövetség, az Arkánum Szellemi Iskola, Bétafix Csillagprognózis, a Biopajzs Pozitív Gondolkodók Egyesülete Kecskemétről, a Brahma Kumaris Meditációs Centrum Budapestről, a „Hippocrates" Természetgyógyász Egyetem Kaposvárról, az Életreform Klub Paksról, a Földanya Baráti Kör, Gyurcsok József csoportja, a Józsefvárosi Jóga Központ, Kovács András Táltos iskolája, a Kínai Természetgyógyász Központ, a Karmikus Kapcsolat Alapítvány, a Kék Bolygó Alapítvány, mely a Magyarországi New Age Konferencia rendezője, a Magyar Természetgyógyászok Szentendréről az „Életerő" c. havilappal, a Maharishi Nemzetközi Meditációs Társaság, a Mantra Parapszichológiai Szabadegyetem, a Mágikus Sámán Központ Budapestről, a Magyar Teozófiai Társulat, a Metafizikai Kör Csíkszeredából, az Orion Oktató Center Kecskemét­ről, a Pí-Víz Forrás Bt. Budapestről, a Pozitív Gondolat Bt. Hetényegyházáról, a Reiki Association International Orosházáról, a Reikisek és Fényadók Baráti Köre Sopronból, a Sawan Kirpal Ruhani Mission (Sant Mat és Surat Shabd Jóga oktatása) Miskolcról, a Szabolcs Megyei, Komorói UFO Kutató Hálózat, az Univerzum Mesterei (ufológia) Nyíregyházáról, a Szellemi Búvárok Egyesülete, a Terra Szövetség Kaposvárról, az Univerzum Gyógyító Központ, az Usui Alapítvány.
A következők tartoznak a New Age gondolkodáshoz, illetve tartalmazzák a New Age gondolkodásmódját és módszereit

(Az előző, a mozgalmi szintet ez utóbbi, passzívabbtól elválasztani gyakran nagyon nehéz, mert egyre inkább konvergálnak ezek a szellemiségek. Az itt következők között van olyan módszer, amelyet valahonnan felölelt a mozgalom - hiszen nem a New Age műhelyében keletkezett mindez! - és ellátta saját monista világnézetével, céljaival, s ezentúl mint sajátját röpíti világgá.)

A legkülönfélébb „nyugati" jógaiskolák;
A különféle meditációs technikák;
Transzcendentális Meditáció;
Brahma Kumaris Raja Yoga;
Tantra-jóga és tantra-meditáció;
Dianetika, a Church of Scientology keretében;
Srí Chinmoy;
Silva-féle agykontroll;
Álomkontroll;
Alpha - Theta - tréning;
Agygépek, „Agytréner" (látási és hallási impulzusok felvétele elektromos készülékből);
Tudattechnológia;
Bhagwan Rajneesh és a „dinamikus meditáció";
Darnel Tréning;
Däniken és az ufológia;
Eckankar;
Edgar Cayce;
„Egy Világ Család";

Gyógyító csoportok és módszerek:
. (Hétvégi „workshopok" a tudattágítás, a külső- és a belső gyógyítás céljaival):

1. Érzelemterápia (új emocionalizmus!)
a) Kilátásterápia,
b) Feelingterápia,
c) Alakterápia,

2. Regresszió-terápia (A gyerekkor, a születós, a születés előtti idő újraélése),

3. Testterápia
a)       bioenergetika,
b)       biodinamika;
c)       légzésterápia,
d)       Hatha Yoga
e)       Tai Chi,
f)        táncterápia,
g)       biofeedback,
h)       pszichosebészet,
i)         pszichotronika,
j)         Pí-víz

4. Pszichomasszázs

a) Rolfing,
b) rebalancing,
c) polarity,
d) szómaterápia,

5. Csoportdinamika

a) Encounter,
b) sensitivity,
c) Erhard Seminar Training (EST),
d) quadrinity;

„Rebirthing" (újjászületési tréning);
Aura- és írisz-vizsgálat;
Szellemgyógyászat és extraszenszek;
Reiki és mahikari;
a hazai Biegelbauer Pál-féle „fényadók",
A.Everett-féle szellemi erő;
Joseph Murphy és a „tudatalatti";
Makrobiotika;
Feldenkreis módszer;
Önhipnózis;
Orvosi asztrológia;
Enneagram;
Sikert és vagyont jósló asztrológia;
Tér- és időutazás;
M.A.G.U.S. Fantasy szerepjátékok és füzetek;
Pozitív gondolkodás - szuggesztiókazetták, szubliminálkazetták segítségével;

„Evoluciótapasztalatok":

a) Saját magunkat állatnak érzékelni,
b) Saját magunkat növénynek érzékelni,
c) Saját magunkat anyagnak érzékelni;

Okkultizmus:

1. „PSZI" (Parapszichológiai erők):

a) Telepátia,
b) Clair-voyance,
c) Prekogníció (előretudás),
d) Pszichokinézis (akarati, mozgatása),
e) Levitáció (lebegés),

2. Mágia:

a) inga- és varázsvessző -használat,
b) Távolba ható erők (gondolati hatalom, elvarázsolás),
c) Testi energiák (Csakrák, „Kundalini"),
d) „Szervetlen" energiák: „földsugárzások", „erőpontok", kövek, kristályok sugárzása, amulettek, talizmánok, piramis-hatás (Pyramid power), piramis-miszticizmus,

3. Jóslási módszerek (orákulumok):

a) Asztrológia,
b) Tarot-kártya,
c) Tenyérjóslás,
d)Ingázás,
e) I Ging,
f) „Akasha-krónika",
g) Aura-olvasás,

4. Spiritizmus (Kapcsolatteremtés szellemekkel):

a) Médiumon keresztül (Channeling),
b) Asztalmozgatás, hangszalag automatizmus segítségével,
c) Kapcsolatteremtés elhunyt rokonokkal, barátokkal,
d) Kapcsolat „szellemi mesterekkel", akiket „test nélküli mestereknek nevezünk
e) Kapcsolatteremtés földszellemekkel, tündérekkel, „elemi erők szellemei"-vel (koboldok, nimfák, manók stb.),
f) Kapcsolatteremtés gonosz szellemekkel, démonokkal („fekete mágia" , sátánizmus),
g) Reinkarnációs (túlvilági-) tapasztalatok, „asztrálutazások" (Out-of-Body Experiences), tér-idő utazások tapasztalatai,
h) Kapcsolat UFO-kkal, „más bolygók lényeivel", „archoasztro­nautika", Atlantisz-hit,

  Uri Geller és a legtöbb parafenomén, aki előadásokat tart;
Keleti küzdősportok, amikor meditációs módszerrel dolgoznak;
Tűzön járás;
Új sámánizmus (Don Juan, Rolling Thunder; Castaneda, Máté Imre);
Új boszorkányság;
Számmisztika (Cheiro);
Pszichedelikus drogok (LSD, meszkalin, DMT, MDA, ketamin stb. );
Meditációs zenék, kazetták;
„Ananda Music",
Ezoterikus zene.
Ennek a listának összeállításakor segítségül vettük a Harmadik Szem című okkultista folyóirat 1991. augusztus 1-i számának leírását. Azért is fontos ezt itt hangsúlyozni, mert több csoport, mint pl. az agykontroll vezetősége, próbálja elutasítani azt, hogy a New Age vonulatában helyet foglal el. Amikor azonban látjuk ezt, hogy a nyu­gati és a saját irodalom hogyan tartja számon a New Age vonalát, talán mi is elfogadhatjuk. Ezt az összeállítást általában a nemzetközi kritika is megerősíti.
A könyv letölthető innen:
/Gál Péter: A New Age keresztény szemmel. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1997. 5. kiadás/

SZABADÍTÓ IMA
Hét fohász szabadulásért


Mennyei Atyánk, teremtő Urunk, mindenható örök Isten: hittel imádunk téged, és kérünk Egyszülött Fiad, Jézus Krisztus nevében, vonj bennünket és egész környezetünket, szeretteinket, a ránkbízottakat, ismerőseinket, szomszédainkat, közel- s távollévőket Jézus vérének oltalma alá.

Teljes bizalommal fordulunk hozzád: hagyja el ezt a helyet és mindannyiunkat a sötétség fejedelme és minden tisztátalan lélek; távozzék tőlünk minden ellenséges hatalom, minden démoni erő, minden romboló szellem; Jézus nevében távozzék tőlünk a sátán minden angyala, minden ártó befolyás, minden gonosz fejedelemség és hatalmasság.

Jézus dicsőséges neve elől meneküljön minden démoni lélek; Jézus megváltó vére adjon nekünk szabadulást minden ördögi befolyástól, minden lázadó angyaltól, minden behatolásától a pokolnak, a kárhozat lelkeinek mindenfajta tevékenységétől, a bukott angyalok minden elnyomó hatalmától, a destruktív szellemek minden erőszakosságától, a tisztátalan erők minden sötétségétől, a sátán minden kötelékétől – Jézus megváltó vére teremtsen szabadulást!

Jézus föltámadásának ragyogó világossága töltse el ezt a helyet és töltsön el mindnyájunkat; a Szentlélek újjáteremtő ereje járjon át bennünket; a szentség kenete hasson át; az isteni szeretet gyönyörűsége vegyen birtokba; ne maradjon bennünk esélye a gonosznak; meneküljön a kígyó, meneküljön az emberiség vádlója, meneküljön a sárkány, az ősi kísértő, a mélység angyala, a torz intelligencia, a perverz akarat, a hazugság atyja; vonuljon vissza az ordító oroszlán, amely körüljár, keresve, akit elnyeljen; bukjék a mélybe e világ istene, a kezdettől fogva gyilkos, a kárhozat fejedelme; fusson a sátán és minden szolgája, minden romlott és megrontó szellem, a hamisságnak minden angyala; jöjjön a fény, jöjjön az isteni erő; jöjjön a megfeszített Jézus vérének oltalma, jöjjön a föltámadt Jézus mennyei dicsősége, jöjjön az Atya és a Fiú Lelke, a dicsőség Lelke, a szentség Lelke, az erő, a szeretet és a józanság Lelke, jöjjön és vegye át a hatalmat fölöttünk, az üdvözítő Jézus csodálatos nevében.

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy meghallgatod ezt a kérést, a szabadító Jézus dicsőséges nevében.
Köszönjük, hogy szabaddá teszel Jézusnak, a mi főpapunknak és áldozati bárányunknak szentséges nevében; Jézus gyönyörű nevében, aki békességünk és gyógyulásunk.

Vegyél körül bennünket oltalmaddal: Jézus szent vére oltalmazzon minket, Szentlelked oltalmazzon minket, a Boldogságos Szűz és az üdvözült lelkek imája oltalmazzon minket, Szent Mihály és a mennyei seregek oltalmazzanak minket; gyógyítsd meg lelkünk sebeit gyöngéd jóságoddal, hogy a hit pajzsa megvédjen az ellenség támadásaival szemben, és Isten gyermekeinek szabadságában, örvendező szeretetben szolgálhassunk neked, embertársaink javára és a Te örök dicsőségedre. Amen.

Ez az ima összhangban áll a Hittani Kongregációnak a szabadító imára vonatkozó előírásaival.
Forrás. Kovács Gábor atya honlapja

 
Lap tetejére
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz